Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

Jeszcze raz
— chciałabym
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost vialovvie lovvie
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viamadamemonroe madamemonroe
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viapinkdress pinkdress
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapinkdress pinkdress
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viabadgal badgal

May 23 2017

4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaeternaljourney eternaljourney
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viaeternaljourney eternaljourney
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
Reposted fromhappilyneverafter happilyneverafter viabadgal badgal
Dwa monologi nie czynią dialogu.
— Jeff Daly
Reposted fromavooid avooid viabadgal badgal
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
9029 2c16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Nie staraj się być dla kogoś ideałem. Jeśli ktoś Cię kocha i ceni, to taki dla niego będziesz. Idealny. Wszyscy inni, którzy Cię nie doceniają, znajdą najmniejszą rysę na Twojej szklanej powierzchni. Po co się dodatkowo zadręczać?
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viaeternaljourney eternaljourney
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl