Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

widać po oczach, że czasem lubisz tracić kontrolę
Reposted fromsziiiz sziiiz vialaters laters
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt vialaters laters
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Nic nie rozumiem 
choć wszystko jest jasne
— Quebonafide
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 14 2018

Czasami musimy się zgubić, żeby znaleźć siebie nawzajem. I czasem znajdujemy się nawzajem, żeby znowu zgubić się ponownie. 
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDangerousHope DangerousHope
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaDangerousHope DangerousHope
Jednak zazwyczaj, nie zdając sobie z tego sprawy, próbujemy zmienić coś innego zamiast siebie, próbujemy uporządkować rzeczy na zewnątrz nas. Ale uporządkowanie rzeczy nie jest możliwe, jeśli sami nie jesteśmy uporządkowani.
— Umysł zen
Reposted fromniewychowana niewychowana

February 09 2018

3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaoutofmyhead outofmyhead
0732 9435
Reposted fromwredna wredna viafeelfree feelfree
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromlovvie lovvie
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea
9983 43eb 500

labella-instagram:

susannawurz

Reposted fromcensoredanon censoredanon viapomruki pomruki

February 02 2018

Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid viamoai moai

January 31 2018

Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viaeternaljourney eternaljourney
1097 df4a
Reposted frometernaljourney eternaljourney
6952 8331
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablackcat blackcat

January 25 2018

4578 5ef4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl